Personnummer 394
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1857-12-10
Doddatum 1928-04-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1894-05-13
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Gustafsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Gustavsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Högaholma
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013