Personnummer 396
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1857-07-18
Doddatum 1926-02-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1925-07-23
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Ida Kristina
Efternamn Holmgren
TidigareEfternamn Karlsdotter
NormeratFornamn Ida Kristina
NormeratEfternamn Holmgren
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Bläsnungs Stora
Dodforsamling Väskinde (I)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013