Personnummer 397 397
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1857-02-16 1857-02-16
Doddatum 1945-10-24 1945-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1895-08-16
Kon M M
Civilstand gift
Fornamn Gustaf Gustaf
Efternamn Johannesson Johannesson
NormeratFornamn Gustav Gustav
NormeratEfternamn Johannesson Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Hannabad Hulugård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7 Släktforskare (Birgit B.)
FadernsEfternamn (–1867)
ModernsEfternamn Juliidotter, Maria Christina (1821–1889)