Personnummer 400
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1857-07-02
Doddatum 1939-12-05
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1909-02-20
Kon M
Civilstand gift
Fornamn August
Efternamn Johansson
NormeratFornamn August
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Högaholma
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013