Personnummer 402 402
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1857-05-28 1857-05-28
Doddatum 1932-01-05 1932-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1914-11-15
Kon K K
Civilstand gift
Fornamn Johanna Maria Johanna Maria
Efternamn Johansson Jonsdotter
TidigareEfternamn Jonsdotter
NormeratFornamn Johanna Maria Johanna Maria
NormeratEfternamn Johansson Jonsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Boda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7 Släktforskare (Birgit B.)
FadernsFornamn Jon
FadernsEfternamn Svensson (1803–1893)
ModernsEfternamn Nilsdotter, Maja Stina (1814–1897)