Personnummer 404
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1857-04-01
Doddatum 1911-10-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1889-04-20
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Staden 111
Dodforsamling Karlstads stadsförsamling
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013