Personnummer 405
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1857-10-11
Doddatum 1946-03-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1897-12-30
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Benedikta
Efternamn Jonasson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Benedikta
NormeratEfternamn Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress N Haghult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013