Personnummer 410
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1857-05-24
Doddatum 1942-02-06
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1915-04-20
Kon M
Civilstand änk.
Titel Handelsresande
Fornamn Johannes
Efternamn Nehlsson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Nordansjö
Dodforsamling Högsjö (Västernorrlands län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013