Personnummer 414
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1857-04-22
Doddatum 1941-01-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1938-03-29
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Jonas
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Kullavägen 51
Dodforsamling Helsingborgs Maria (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013