Personnummer 416
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1857-11-27
Doddatum 1948-10-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1941-02-08
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven Peter
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Sven Peter
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Sjöaryd 2:9
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013