Personnummer 419
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1857-12-06
Doddatum 1922-02-15
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1884-12-27
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Persson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Holma
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013