Personnummer 42 42
Kalltyp Soldatregistret SCB
Fodelsedatum 1856-00-00 1856-02-18
Doddatum 1886-00-00 1886-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon M M
Titel Soldat
Fornamn Nils Nils Peter
Efternamn Engblom Nilsson Engblom
TidigareEfternamn Nilsson
NormeratFornamn Nils Nils Peter
NormeratEfternamn Engblom Nilsson Engblom
Boendeadress Ängabäck Göshult Ng
Ovrigt1 Rote Ängabäck 65, Kronobergs regemente, Södra Sunnerbo kompani. Torpnummer: KR-06-0753
Ovrigt2 Antagen 1878, avsked 1886
Kalla1 Centrala soldatregistret SCB-utdrag, Kronobergs län, GID 100007.65.37900
Kalla2 Aktnummer: KR-06-0753-1878
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Nils (1813–1898)
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Benedikta (1829–1920)
ModernsEfternamn Johansdotter