Personnummer 424
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1857-03-28
Doddatum 1908-01-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1882-04-08
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Ingrid Kristina
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Ingrid Kristina
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Pålycke
Dodforsamling Fridlevstad (Blekinge län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013