Personnummer 428
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1857-08-17
Doddatum 1946-12-05
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1924-08-26
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Nils Peter
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Nils Peter
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013