Personnummer 430
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1857-07-30
Doddatum 1918-02-10
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1885-11-20
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Torp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013