Personnummer 432 432
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1856-03-22 1856-03-22
Doddatum 1918-09-02 1918-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1887-05-01
Kon M M
Civilstand gift
Fornamn Gustaf Gustaf
Efternamn Andersson Andersson
NormeratFornamn Gustav Gustav
NormeratEfternamn Andersson Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Markaryd köping Nr 94
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7 Släktforskare (Birgit B.)
Fodelseadress Exhult
FadernsFornamn Andreas
FadernsEfternamn Eriksson (1823–1892)
ModernsEfternamn Gunnesdotter, Elin (1827–1919)