Personnummer 433
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1856-03-17
Doddatum 1918-08-05
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1878-12-07
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna Kristina
Efternamn Andersson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Johanna Kristina
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Väster Bännbäck
Dodforsamling Möklinta (Västmanlands län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013