Personnummer 438
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1856-02-06
Doddatum 1926-01-18
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn Johanna Kristina
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Johanna Kristina
NormeratEfternamn Johansdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulvaryd Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013