Personnummer 44
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1848-11-07
Doddatum 1929-08-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1880-09-18
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Anna Lena
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Anna Lena
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Göshult Ng
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulvaryd
Dodforsamling Markaryd
FadernsTitel Torpare
FadernsFornamn Nils (1813–1898)
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Benedikta (1829–1920)
ModernsEfternamn Johansdotter
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Nils Svensson
Kalla1 Sv. bef 1890
Kalla2 Sveriges dödbok 5 1901-2009