Personnummer 442
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1856-03-12
Doddatum 1913-09-29
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1872-12-31
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Johansson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hinneryds Hulugård
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013