Personnummer 447
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1856-08-25
Doddatum 1924-11-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1885-05-23
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Gustaf
Efternamn Jonasson
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ekhult Sg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013