Personnummer 452
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1856-01-01
Doddatum 1942-09-15
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1917-09-28
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna Lena
Efternamn Karlsson
TidigareEfternamn Andreasson
NormeratFornamn Anna Lena
NormeratEfternamn Karlsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Fjärhult Ög
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013