Personnummer 453
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1856-04-15
Doddatum 1931-02-21
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1879-12-19
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Maria
Efternamn Karlsson
TidigareEfternamn Johansson
NormeratFornamn Maria
NormeratEfternamn Karlsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Köpingen 65
Dodforsamling Båstad (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013