Personnummer 455
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1856-11-18
Doddatum 1946-01-25
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1940-03-02
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Månsson
TidigareEfternamn Andersdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Månsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013