Personnummer 462
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1856-06-09
Doddatum 1921-03-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1890-05-23
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Carl
Efternamn Petersson
NormeratFornamn Karl
NormeratEfternamn Petersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Vekaboda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013