Personnummer 464
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1856-06-27
Doddatum 1940-07-15
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1896-06-27
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Karolina
Efternamn Sköld
TidigareEfternamn Kristiansson
NormeratFornamn Karolina
NormeratEfternamn Sköld
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Gäddastorp
Dodforsamling Vankiva (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013