Personnummer 467
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1856-02-24
Doddatum 1931-04-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1890-09-01
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Assarina
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Assarina
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013