Personnummer 47
Fodelsedatum 1857-04-23
Kon K
Fornamn Johanna Kristina
Efternamn Kristensdotter
NormeratFornamn Johanna Kristina
NormeratEfternamn Kristensdotter
Boendeadress Högaholma
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd