Personnummer 473
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1855-05-08
Doddatum 1939-08-19
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1916-09-12
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Andreasson Brun
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Andreasson Brun
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Koddeböke
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version)