Personnummer 474
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1855-08-13
Doddatum 1943-08-06
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1880-12-30
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Andreasson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Andreasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Misterhult Mg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version)