Personnummer 478 478
Kalltyp SDB Soldatregistret
Fodelsedatum 1855-09-16 1855-00-00
Doddatum 1927-06-28 1927-00-00
Kalldatum 2017-00-00 2020-00-00
DatumAndratCivilstand 1897-06-03
Kon M M
Civilstand gift
Fornamn Johannes Johannes
Efternamn Bomgren Bomgren
NormeratFornamn Johannes Johannes
NormeratEfternamn Bomgren Bomgren
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Böshult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013 Centrala soldatregistret
Titel Soldat
TidigareEfternamn Rundberg
Boendeadress Böshult
Ovrigt1 Rote Böshult, Kronobergs regemente, Södra Sunnerbo kompani. Torpnummer: KR-06-0759
Ovrigt2 Antagen 1875, avsked 1906
Kalla2 Aktnummer: KR-06-0759-1875