Personnummer 479
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1855-10-18
Doddatum 1927-08-21
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1917-11-22
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Elsa Matilda
Efternamn Jacobsson
TidigareEfternamn Thormark
NormeratFornamn Elsa Matilda
NormeratEfternamn Jakobsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Långängen 22, 36
Dodforsamling Danderyd (Stockholms län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013