Personnummer 483
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1855-01-23
Doddatum 1909-09-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1873-12-28
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Anna Stina
Efternamn Johannisson
TidigareEfternamn Johannisdotter
NormeratFornamn Anna Stina
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Svenshult
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013