Personnummer 49
Fodelsedatum 1805-04-01
Doddatum 1869-00-00
Kon M
Fornamn Per
Efternamn Ifvarsson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Ivarsson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Ovrigt1 ungefärligt födelsedatum