Personnummer 494
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1855-05-31
Doddatum 1918-09-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1893-12-16
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Larsson Bolin
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Larsson Bolin
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Röde 4
Dodforsamling Alsen (Z)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013