Personnummer 495
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1855-11-03
Doddatum 1936-02-27
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn Gustava
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Larsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013