Personnummer 497 497
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1855-01-18 1855-01-18
Doddatum 1929-09-06 1929-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1921-10-09
Kon M M
Civilstand änk.
Fornamn Gustaf Gustaf
Efternamn Nilsson Nilsson
NormeratFornamn Gustav Gustav
NormeratEfternamn Nilsson Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Västerstad 12
Dodforsamling Västerstad
Kalla1 SDB7 Släktforskare (Birgit B.)
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Jönsson (1814–1897)
ModernsEfternamn Gunnesdotter, Christina (1815–1896)