Personnummer 498
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1855-06-02
Doddatum 1926-10-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1882-09-03
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Gustaf
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Näset
Dodforsamling Ragunda (Z)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013