Personnummer 50
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1859-07-03
Doddatum 1945-08-19
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1933-06-13
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Martin
Efternamn Bengtsson
NormeratFornamn Martin
NormeratEfternamn Bengtsson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Vekaboda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013