Personnummer 500
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1855-03-16
Doddatum 1934-12-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1923-06-22
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna Kristina
Efternamn Oredsson
TidigareEfternamn Karlsdotter
NormeratFornamn Johanna Kristina
NormeratEfternamn Oredsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Svertingstorp
Dodforsamling Finja (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013