Personnummer 502
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1855-04-20
Doddatum 1923-02-14
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1909-12-17
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Charlotta
Efternamn Persson
TidigareEfternamn Jonsson
NormeratFornamn Charlotta
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Gundrastorp 2
Dodforsamling Vittsjö (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013