Personnummer 503
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1855-02-16
Doddatum 1926-01-06
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Titel Postexpeditör
Fornamn Aurora Johanna
Efternamn Petersson
NormeratFornamn Aurora Johanna
NormeratEfternamn Petersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Vasag 33
Dodforsamling Göteborgs Vasa
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013