Personnummer 504
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1855-07-02
Doddatum 1944-12-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1920-08-22
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Petersson
TidigareEfternamn Petersdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Petersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Böshult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013