Personnummer 507
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1855-06-13
Doddatum 1907-06-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1890-10-25
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johannes
Efternamn Rydqvist
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Rydkvist
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ryd
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013