Personnummer 508
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1855-11-04
Doddatum 1935-02-09
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1931-09-21
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Salomonsson
TidigareEfternamn Jonasdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Salomonsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013