Personnummer 509
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1855-06-02
Doddatum 1928-10-09
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1882-12-23
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Tilda
Efternamn Stenberg
TidigareEfternamn Olofsdotter
NormeratFornamn Tilda
NormeratEfternamn Stenberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ekhult Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013