Personnummer 515
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1855-04-04
Doddatum 1946-07-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1928-02-10
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Stina
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Gunnesdotter
NormeratFornamn Stina
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013