Personnummer 517 517
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1854-09-23 1854-09-23
Doddatum 1918-03-31 1918-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1884-01-29
Kon M M
Civilstand gift
Fornamn Johannes Johannes
Efternamn Andersson Andersson
NormeratFornamn Johannes Johannes
NormeratEfternamn Andersson Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Exhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version) Släktforskare (Birgit B.)