Personnummer 518
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1854-02-26
Doddatum 1916-09-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1884-05-23
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Gustaf
Efternamn Andreasson Brun
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Andreasson Brun
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Koddeböke, Björkelund
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version)