Personnummer 52
Fodelsedatum 1858-10-05
Kon M
Fornamn Gustaf
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars (1825–1875)
FadernsEfternamn Andersson
ModernsFornamn Johanna (1827–1903)
ModernsEfternamn Melin